• تجهیزات آزمایشگاه مکانیک سیالات

  پمپ سری و موازی :ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  پمپ ها برای انتقال به سیال در یک سیستم به کار می روند. دبی سیال عبوری از پمپ بستگی به ارتفاع پمپاژ دارد. برخی از فرآیندها برای انجام، احتیاج به استفاده بیش از یک پمپ دارد. هنگامی که با چند پمپ سروکار داریم، دو حالت کلی برای چیدمان آن ها می توان نام برد که عبارتند از سیستم موازی و سیستم سری.
  به کمک این دستگاه می توان آزمایشهای زیر را انجام داد:
  1- آشنايي با نحوه قرار گرفتن پمپ‌ها در مدار جريان به صورت سري و موازي
  2- بررسي فشار، دبي و هد يك مدار در حالت قرار گرفتن پمپ‌ها به صورت سري و موازي
  3- رسم و مقایسه منحنی مشخصه پمپ‌ها در حالت قرار گرفتن پمپ‌ها به صورت سري و موازي
  4- بدست آوردن و مقایسه راندمان پمپ‌ها در حالت‌های مختلف سري و موازي

  تابلو افت در سیستم لوله کشی: ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  از این تابلو جهت مشخص کردن افت در اجزای سیستم لوله کشی )مانند زانوئی، شیر و تغییرات ناگهانی سطح مقطع لوله( و رابطه بین افت انرژی و سرعت می باشد بررسی تغییرات ضریب اصطكاك با عدد رینولدز، ضریب افت با انرژی جنبشی و تأثیر شعاع انحناء یك خم در مقدار افت انرژی محلی آن از مسائلی است كه در آزمایش مورد نظر می باشد.
  آزمایش های زیر را می توان با تابلو افت فشار انجام داد:
  1- بررسي افت فشارهاي اصلي و فرعي در اجزای مختلف یک سيستم لوله كشي
  2- محاسبه ضريب اصطكاك در انواع لوله‌ها
  3- اندازه گيري افت در زانویی ها و انواع شیرالات
  4-  بررسی تاثیر تغییرات دبی بر روی افت فشار
  5-  بررسی رابطه بين افت انرژي و سرعت
   

  دستگاه تعادل اجسام شناور: ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  در یک سیال ساکن، فشار هر نقطه متناسب است با فاصله قائم آن نقطه تا سطح آزاد سیال. دستگاه فشار هیدرواستاتیکی برای تعریف فشار هیدرواستاتیکی اعمال شده توسط سیال بر یک سطح غوطه‌ور و مقایسه محل و مقدار نیروی اندازه گیری شده با تئوری، طراحی شده است.
  آزمایش های زیر را می توان با این دستگاه انجام داد:
  1- محاسبه مقدار نیروی وارد بر سطح غوطه ور در مایعات
  2- تعیین فاصله مرکز فشار تا سطح آزاد مایعات
  3- بررسي عوامل موثر بر پايداري اجسام شناور
  4- تعیین و بررسی شناوری و مرکز شناوری
  5- تعیین مرکز ثقل , نقطه متاسنتریک و تعادل
   

  توربین پلتون و توربین فرانسیس :ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  توربین فرانسیس یک توربین آبی با جریان داخل‌شونده است که از مفاهیم جریان محوری و گردشی بهره می‌برد. این توربین پرکاربردترین نوع توربین است. این توربین از نوع عکس‌العملی بوده و به همین دلیل در یک سوی آن آب پرفشار و در سوی دیگر آب خروجی کم فشار وجود دارد.
  توربین پلتون یکی از انواع توربین های ضربه ای می باشد که برای ارتفاعات زیاد آب مورد استفاده قرار می گیرد. توربین پلتون در دهه 1870 توسط لستر آلان پلتون اختراع گردید.
  به کمک این دستگاه می توان آزمایشهای زیر را انجام داد:
  1- مشاهده و تعیین مشخصات عملکردی یک توربین پلتون  و یک توربین فرانسیس
  2- تولید و تحلیل نمودارهای فشار ورودی، دبی جریان، گشتاور و توان بر حسب سرعت
  3- تعیین بازدهی کلی تبدیل انرژی سیالی به مکانیکی در گستره وسیعی از شرایط
  4- مشاهده تاثیر زاویه پره های راهنما بر میزان توان تولیدی توربین فرانسیس
  5- مشاهده تاثیر میزان گشتاور ترمزگیری بر میزان توان تولیدی توربین
  6- محاسبه‌ی راندمانهای مختلف توربین از جمله راندمان کل و توان مکانیکی

  دستگاه بدست آوردن ضریب رینولدز:ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  هدف از استفاده از این دستگاه ارائه روابط کلاسیک ارائه شده توسط پرفسوراسبورن رینولدز در خصوص حالت های جریان سیال می باشد. به کمک این دستگاه می توان حالت های مختلف جریان را به دانشجو نشان داد و برای هر حالت عدد رینولدز را بدست آورد.
  آزمایش های زیر را می توان با این دستگاه انجام داد:

  1- آزمايش كلاسيك رينولدز روي جريان سيال
  2- مشاهده الگوي جريان با استفاده از سيستم تزريق رنگ در حالات آرام، گذرا و متلاطم
  3- بررسي رژيم جريان، محاسبه اعداد رينولدز تغيير رژيم و مقايسه با مقادير قابل قبول
  4- به دست آوردن اعداد رینولدز و رینولدز بحرانی

   

  دستگاه بررسی قانون برنولی: ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  انتگرالگیری از معادله حرکت اولر برای حالتی که چگالی ثابت است، منجر به بدست آمدن معادله برنولی خواهد شد. در معادله برنولی که از کلیه افتها صرف نظر شده است تمامی عبارتهای موجود نمایانگر انرژی مفید یا انرژی مکانیکی میباشد. این عبارتها میتوانند به وسیله انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل یا فشار تولید کار کنند. در دستگاه حاضر برای بررسی رابطه برنولی از یک ونتوری متر استفاده میشود. در طول لوله ونتوری 8 لوله پیزومتری جهت اندازهگیری فشار در نقاط مختلف ونتوری نصب شده است.  
  به کمک این دستگاه می توان آزمایشهای زیر را انجام داد:

   1-  اندازه‌گيري مستقيم توزيع هد استاتيكي در امتداد يك لوله ونتوري و رسم نمودار مربوطه
  2- تحقیق در مورد رابطه برنولی برای جریان آب در یک ونتوری
  3- بررسی اندازه‌گیری دبی مطابق با رابطه برنولی و قانون پیوستگی

  دستگاه نمایش دبی سنجها: ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  استفاده از این دستگاهبه منظور آشنایی با روش های متداول اندازه گیری شدت جریان یا دبی در لوله ها می باشد. در دستگاه موجود سه نوع وسیله اندازه گیری به نام های وینتوری، روتامتر و صفحه روزنه به صورت سریال به هم اتصال یافته اند و می توان دبی را به هر سه وسیله بدست آورد.
  آزمایش های زیر را  می توان با دستگاه دبی سنج ها انجام داد:  

  1- اندازه گیری دبی با استفاده از صفحه اوریفیس، ونتوری متر و روتامتر
  2- مقایسه افت فشار محاسبه شده توسط هر یک از سه وسیله مذکور
  3- بررسی و مقایسه افت فشار روی یک بازشدگی ناگهانی و یک زانویی


   

  کاویتاسیون :ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  چنانچه فشار استاتیک در نقطه ای از مجرای عبور سیال به حد فشار بخار سیال در درجه حرارت مایع برسد، در این صورت قسمتی از سیال به بخار تبدیل می شود و به همراه جریان حمل می گردد. اگر حبابهای گاز به نقطه ای بالاتر برسند، به سرعت از بین می روند و در بالا تبدیل به مایع می شوند که این تولید و انهدام حبابها اثرات نامطلوبی در سیستم هیدرولیکی بر جای می گذارد.
  به کمک این دستگاه می توان آزمایشهای زیر را انجام داد:
  1- مناسب جهت بررسي و مطالعه پديده كاويتاسيون در مجراي ونتوري
  2- رسم منحني‌هاي افت فشار بر حسب دبي
  3- تعيين فشار كاويتاسيون

  میزهیدرولیک حجمی: ساخت شرکت آداک تجهیز ایرانیان
  وسیله ای است که سایر دستگاه های آزمایشگاه سیالات یا بر روی آن نصب می شود و یا بوسیله میز هیدرولیک به کار گرفته می شود. سه نقش عمده را دارد که عبارتند از: 1- ذخیره آب  2- پمپاژ آب   3- سنجش دبی به روش حجمی. آزمایش هایی که با میز هیدرولیک می توان انجام داد:
  1- ايجاد جريان سيال در تجهيزات آزمايشگاه سيالات
  2- اندازه گيري دبي آب
  3- كنترل دقيق دبي آب
  4- به گردش درآوردن آب در گستره وسيعي از آزمايشات
   

   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵