• تجهزات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

  دستگاه محاسبه نیروی گریز از مرکز  
  کارکرد:

  اندازه گیری نیروی گریز از مرکز 

  دستگاه بالانس دورانی
  کارکرد:

  انجام بالانس استاتیکی و دینامیکی 

  دستگاه گاورنه 
  کارکرد:

  مقایسه سه گاورنه هارتنل
  پروئل و پورتر از لحاظ کارکرد و میزان حساسیت

  میز ارتعاشات آزاد و اجباری
  کارکرد:
  بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری یا تکیه گاههای مختلف و دمپرهای مختلف

  دستگاه تست بادامک 
  کارکرد:

  انجام تست روی بادامکهای مختلف و رسم نمودار مکانی و زمانی برای بادامک
   

   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵