• آزمایشگاه های دانشکده مواد و شیمی

  لیست آزمایشگاه ها و تجهزات آزمایشگاهی دانشکده مواد و شیمی  اخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 12:13

  آزمایشگاه های دانشکده مکانیک و عمران

  لیست آزمایشگاه ها و تجهزات آزمایشگاهی دانشکده مکانیک و عمران  اخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 12:13

  آزمایشگاه های دانشکده برق و کامپیوتر

  لیست آزمایشگاه ها و تجهزات آزمایشگاهی دانشکده برق و کامپیوتر  اخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 12:13

  آزمایشگاه مرکزی

  آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با تجمیع آزمایشگاه های نانو ...  اخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       شنبه 16 دی 1396 ساعت 8:17  آرشیو اخبار

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵