• کارگاه های آموزشی
  کارگاه جوشکاری
  کارگاه عمومی
  کارگاه ریخته گری
  کارگاه کارگاه عملیات حرارتی
   کارگاه یونیورسال 1
  کارگاه یونیورسال 2
  کارگاه کارگاه ماشین ابزار و ابزار سازی
  کارگاه فلزکاری
  کارگاه کارگاه اتومکانیک
  کارگاه جوش و ورق کاری
  کارگاه یونیورسال3
  کارگاه قید و بند
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵