• آزمایشگاه ها
   آزمایشگاه ترمودینامیک
                                                                                                                                                                                                

   آزمایشگاه مکانیک سیالات
                                                                                                                                                                                                  

   آزمایشگاه مقاومت مصالح
                                                                                                                                                                                              

   آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
                                                                                                                                                                                                 

   
  آزمایشگاه هیدرولیک و پنو ماتیک
                                                                                                                                                                                               

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵