• آزمایشگاه ها
  آزمایشگاه شیمی 
                                                                                                                                                      

  آزمایشگاه خواص مکانیکی

                                                                                                                                                   

  آزمایشگاه ریخته‌گری

                                                                                                                                                 

  آزمایشگاه متالوگراف وعملیات حرارتی

                                                                                                                                                      


آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵