• کارگاه های آموزشی
  کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری ( ابمنی)
  کارگاه عمومی (مواد، مهندسی شیمی)
  کارگاه ریخته‌گری1(مواد)
  کارگاه ریخته‌گری 2(مواد)
  کارگاه ریخته گری3(مواد)
  کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای آهنی
  کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای غیرآهنی
  کارگاه فلزکاری
  کارگاه مدلسازی1
  کارگاه مدلسازی2
  کارگاه جوشکاری
  کارگاه ماشین‌ابزار
  کارگاه عملیات حرارتی
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵