• تجهیزات آزمایشگاه خواص مکانیکی

  دستگاه اندازه گیری سختی   
   

  دستگاه تست خستگی دورانی
  کارکرد:

  انجام تست خستگی

  دستکاه تست ضربه 
  مشخصات:

  ظرفیت 300 ژول
  کارکرد:
  انجام تست ضربه و محاسبه انرژی شکست 

  دستگاه تست کشش  
  مشخصات:

  ظرفیت 40 تن
  کارکرد:
  انجام تست کشش ،فشار،خمش  
     

   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵