• آزمایشگاه کنترل صنعتی


     در آزمایشگاه کنترل صنعتی نیز دانشجو با کنترل valve ها، کنترل فشار، کنترل پمپ، کنترل یک موتور و ... آشنا می‌شوند.
    در ادامه تجهیز نمودن آزمایشگاه‌های برق، در نیمسال دوم سال 94 دانشگاه ست‌های کنترل خطی را نیز خریداری نمود. با توجه به کمبود فضا، کارگاه دیگری را نیز در اختیار گروه برق قرار داده شد که ست‌های کارگاه برق به کارگاه جدید منتقل‌شده و ست‌های کنترل در آزمایشگاه مدارالکترونیکی قرار داده شد.
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵