• آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1
    تجهیزات آزمایشگاه ماشین الکتریکی در  نیمسال اول 94 و بخش دیگری از آن در نیمسال دوم سال 94 خریداری شد. در این آزمایشگاه، دانشجو با انواع ماشین‌های الکتریکی و قسمت‌های مختلف یک ماشین DC آشنا می‌شود. همچنین با انواع مختلف راه‌اندازی ماشین به صورت موتوری و ژنراتوری آشنا شده و مدارات هر یک را به صورت عملی می‌بندد.
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵