اخبار آزمایشگاه > بازگشت

 تا      


آزمایشگاه های دانشکده مواد و شیمی

لیست آزمایشگاه ها و تجهزات آزمایشگاهی دانشکده مواد و شیمیاخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 12:13

آزمایشگاه های دانشکده مکانیک و عمران

لیست آزمایشگاه ها و تجهزات آزمایشگاهی دانشکده مکانیک و عمراناخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 12:13

آزمایشگاه های دانشکده برق و کامپیوتر

لیست آزمایشگاه ها و تجهزات آزمایشگاهی دانشکده برق و کامپیوتراخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       سه شنبه 19 دی 1396 ساعت 12:13

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با تجمیع آزمایشگاه های نانو ...اخبار دانشگاه      مدیر آزمایشگاه       شنبه 16 دی 1396 ساعت 8:17
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵