• آزمایشگاه فیزیک 1


    مجتمع فنی مهندسی اسفراین در بهمن ماه سال 90 تاسیس شده است وسال 91 اقدام به خرید تجهیزات و ابزارآلات آزمایشگاهها از جمله آزمایشگاه فیزیک  گردید . اصولا کار آزمایشگاهی براي یک آزمایشگر را میتوان یک فرایند دامنه دار در نظر گرفت که انجام آزمایش بخشی از آن است . این فرایند از مطالعه ي قبل از آزمایش شروع شده با تهیه وسایل و انجام عملی آزمایش ادامه می یابد و با تهیه و تنظیم گزارش کار پایان میپذیرد. آزمایشگاه فیزیک با توجه به آزمایشاتی که در آن انجام می شود و وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرند، نیازمند یک سري تغییر روشها و توجه به ملاحظاتی است که آزمایشگر در تمام مراحل باید در آن دقت خاص نماید.
     
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵