• آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

    در آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی، دانشجو بعد از آشنایی با سیستم های مرتبه اول و دوم و بررسی پاسخ‌های حالت گذرا و دایم آن‌ها، به بهبود رفتارهای نا بهنجار از قبیل وجود نوسانات زیاد، پاسخ کند سیستم و خطای زیاد، با استفاده از کنترل‌کننده‌ها می‌پردازند.
    همچنین دانشجویان در این کلاس به یادگیری متلب در کنترل خطی نیز می‌پردازند و نتایج عملی بدست آمده را با نتایج بدست آمده از شبیه‌ساز مقایسه می‌نمایند.
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵